Co warto mieć w apteczce?

Apteczka przydaje się w nagłych sytuacjach i ułatwia nam udzielenie pierwszej pomocy, opatrzenie drobnych ran. Jest elementem niezbędnym w każdym domu, miejscu pracy jak i w samochodzie. Co powinna zawierać?

Apteczka w zakładzie pracy

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki do udzielania pierwszej pomocy. Apteczka w zakładzie pracy jest wiec pozycją obowiązkową. Powinna ona spełniać odpowiednie normy (PN-ISO 7010:2006):

 • Z zewnątrz musi być oznakowana białym krzyżem na zielonym polu,
 • Ważne jest, aby była przenośna, umieszczona w łatwo dostępnym miejscu,
 • Wewnątrz nie mogą znajdować się żadne leki,
 • Wyposażenie powinno obejmować: spis zawartości oraz niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy takie jak:

1 – środki, które zapewnią bezpieczeństwo i higienę przy udzielaniu pierwszej pomocy: rękawiczki jednorazowe, maseczka do sztucznego oddychania,

2 – opatrunki jałowe, bandaże (do opatrzenia drobnych skaleczeń),

3 – chusta trójkątna (do zabezpieczenia urazów w obrębie kończyn górnych w przypadku podejrzenia złamania),

4 – nożyczki,

5 – plastry równej wielkości,

6 – opaska siatkowa (do podtrzymania opatrunku na głowę),

7 – folia ratunkowa (dwukolorowa, strona złota służy do ogrzania ciała osoby poszkodowanej, natomiast srebrna zapewnia schłodzenie organizmu odbijając promienie słoneczne)

8 – worek na odpady medyczne (zakrwawione opatrunki),

9 – instrukcja udzielania pierwszej pomocy, telefony alarmowe.

W większych zakładach pracy apteczek powinno być kilka, ich ilość i rozmieszczenie w każdym wydziale (oddziale) musi być uzgodniona z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Zgodnie z przepisami BPH i kodeksem pracy przy apteczkach należy umieścić instrukcje udzielania pierwszej pomocy, wykaz pracowników oraz telefony alarmowe. W każdym zakładzie pracy jest wyznaczona, co najmniej jedna osoba, która została przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Apteczka domowa

W domowej apteczce powinny znajdować się standardowe środki opatrunkowe, dezynfekcyjne oraz nożyczki. Jej zawartość nie jest określona przez żadną normę, ponieważ posiadanie apteczki w domu nie jest obowiązkowe jednak bardzo przydatne. Warto trzymać ją w podręcznym dobrze widocznym miejscu tak, aby w nagłej sytuacji była pod ręką. Możemy w niej umieścić często używane przez nas leki, np. leki przeciwbólowe, przeciwalergiczne, suplementy, witaminy itp. Należy pamiętać, aby co jakiś czas sprawdzać termin ważności leków.

Przykładowy skład domowej apteczki:

 • Kompresy jałowe
 • Rolka plastra
 • Zestaw plastrów o różnej wielkości
 • Opaska elastyczna
 • Bandaż elastyczny
 • Chusta trójkątna
 • Siatka opatrunkowa (na głowę)
 • Plastry hydrożelowe (na oparzenia)
 • Rękawiczki jednorazowe Środki dezynfekcyjne np. woda utleniona

Apteczka samochodowa

Apteczka samochodowa nie jest obowiązkowa, jednak warto ją mieć, może się przydać w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Koszty związane z jej zakupem wahają się w granicach 20 do nawet 100zł. Przykładowo wyposażenie apteczki w krajach UE gdzie jest ona obowiązkowa (wg. Normy. DIN 131604) wygląda następująco:

 • Opatrunek indywidualny typ M 3 szt.
 • Opatrunek indywidualny typ G 1 szt.
 • Kompres 10x10cm 3 szt.
 • Opaska elastyczna 6 cm 2 szt.
 • Opaska elastyczna 8 cm 3 szt.
 • Plastry 6 x 10 8 szt.
 • Plaster 2m x 2,5 cm 1 szt.
 • Chusta opatrunkowa 40 cm x 60 cm 2 szt.
 • Chusta opatrunkowa 60 cm x 80 cm 1 szt.
 • Chusta trójkątna 2 szt.
 • Koc ratunkowy 160 cm x 210 cm 1 szt.
 • Nożyczki 14,5 cm 1 szt.
 • Rękawice lateksowe 4 szt.
 • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.

Ze względu na fakt, iż w Polsce apteczka jest nieobowiązkowa możemy sami ustalić jej zawartość. Warto wzorować się na tej spełniającej unijne normy. Koszty związane z zakupem to około 80 zł.

Czego nie powinna zawierać apteczka?

Apteczka nie powinna zawierać następujących rzeczy:

 • nie sterylnych opatrunków, waty (mogą być źródłem zakażenia),
 • leków, gdyż nie właściwie zastosowane mogą komuś zaszkodzić (dotyczy apteczki w miejscu pracy),
 • ostrych przedmiotów igieł, noży, skalpeli, ponieważ jest to sprzęt, którego użycie wymaga doświadczenia i wiedzy medycznej.