jakie niebezpieczeństwa rodzą ambicja i rywalizacja Archive